ZorgNetArnhem
info@ZorgNetArnhem.nl

ZorgNetArnhem

Patiënten met chronische aandoeningen kunnen veel baat hebben bij het multidisciplinair samenwerkingsverband ZorgNetArnhem. 

Thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie werken samen in ZorgNetArnhem om de mensen met chronische aandoeningen zo goed mogelijk thuis in de wijk van zorg en ondersteuning te voorzien.

Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk om de patiënt zo te ondersteunen dat deze langer thuis kan blijven wonen.

Daarnaast is het mogelijk om vanuit deze disciplines afgestemde zorg en ondersteuning aan te bieden welke in een MDO verband wordt besproken. Op basis daarvan wordt ook een van de zorgverleners als contactpersoon/casemanager aangesteld bij de patiënt.

Contacten met andere zorgpartijen, welzijn en patiëntenverenigingen zijn ook gelegd en zo is aanvullende zorg binnen ‘handbereik’.